برچسب: لیبرالیسم
طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق (انفورماتیک حقوقی)
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

طرح استفاده از انفورماتیک در حقوق (انفورماتیک حقوقی)

تنظیم مدارک و اسناد در یک زمینه معین و استفاده کامل از اطلاعات موجود در آن باب، کاری ظریف و دقیق است. پیشرفتهای فنی و علمی نیز در این بخش همواره و بلافاصله مورد استفاده قرار گرفته و از جمله به ماشینهای حسابگر توجه شده است. در عین حال برقراری سیستمهای گسترده اطلاعاتی با استفاده از این ماشینها خود به گسترش و ژرفائی دانش «انفورماتیک» مدد رسانده است…

بررسی حقوقی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مشروع در ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی حقوقی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مشروع در ایران

آزادی در هوایی است که همه آن را استنشاق می کنیم.لنگستون هیوز شاعر تیره پوست امریکایی « دموکرات کسی است که اجازه دهد مخالفش نظر خود را بگوید و می پذیرد که راجع به آنها فکر کند » آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات در سال ۱۹۵۷

آزادی در حوزه های مختلف دارای معانی و کاربردهای مختلف است و مصادیق متفاوتی را شامل می شود . آزادی در حوزه