برچسب: لنگراندازی
راهنما در بندرها
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

راهنما در بندرها

راهنما در بندرها بر اساس دستورالعمل راهنمایان، راهنما فردی است که دارای گواهینامه شایستگی راهنمایی است و به‌عنوان مشاور فرمانده در عملیات هدایت کشتی در محدوده بندر انجام‌وظیفه می‌نماید. اصطلاح انگلیسی راهنما، pilot است. سمتهای راهنما در بندرها، شامل سر راهنما، راهنمای درجه 1، درجه 2 و درجه 3 است و برای راهنمایانی که دوره…..