برچسب: لایحه قانون بودجه
قانون اساسی فرانسه
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه قسمت (ششم) دنیای حقوق؛ در شماره‌های گذشته تا چهل و پنجمین اصل از اصول قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول چهل و شش تا پنجاه می‌پردازیم. اصل‏46: قوانینی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ آنها خصوصیت‏ ویژه‌ای‏ اعطا می‌کند در شرایط زیر تصویب‌شده‏ و یا تغییر می‌یابد……