برچسب: لاضرر
حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن…..

مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاههای آمریکا)
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاههای آمریکا)

مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاههای آمریکا) نویسندگان: محسن ایزانلو؛ حسن پاک طینت چکیده شرکتهای بیمه معمولاً بخشی از تعهدات خود را نزد شرکتهای دیگری بیمۀ اتکایی می‌کنند. دراین حالت، پرسش این است که در صورت بروز خسارت، آیا بیمه‌گذار حق رجوع به بیمه‌گر اتکایی را دارد یا نه؟ پاسخ…..