برچسب: لاشه چک
راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی اشخاص صرفاً از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان‌پذیر است: 1- تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود، واریز…..