برچسب: قیمومیت مردان بر زنان
حقوق تطبیقی زن در اسلام
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

حقوق تطبیقی زن در اسلام

حقوق تطبیقی زن در اسلام   پدیدآور: خورشید غلامی؛ روح‌انگیز زاد مرد مژدهی ناشر: کرج: نارین رسانه؛ 1395 مشخصات ظاهری: 80 صفحه معرفی مختصر: نگارنده در این کتاب پس از درج مقدمه به موضوعات اصلی موردبحث می‌پردازد. این کتاب درباره موضوعات گوناگون حول محور حقوق تطبیقی زن در اسلام نگارش یافته است. نگارنده در این…..

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها اشخاص محجور به دلیل وضعیت خاصی که دارند، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و ممکن است اعمالی انجام دهند که موجب ضررشان باشد؛ به همین دلیل قانون‌گذار برای حمایت از محجورین، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی منع و افرادی را به‌عنوان نماینده آنها…..