برچسب: قوانین گمرکی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی
19 دی 1395
بدون دیدگاه

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی شماره124711مورخ 11/10/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در…..

تابعیت کشتی و آثار آن
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

تابعیت کشتی و آثار آن

تابعیت کشتی و آثار آن در تعیین تابعیت کشتیها پرچمی که بر روی آن نصب می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حقیقت این پرچم است که نشان هویت و تابعیت کشتی محسوب می‌شود. ممکن است تاکنون بندی موسوم به “Flag state” و یا “Flag” در بارنامه‌ها نظر شمارا به خود جلب کرده باشد و…..