برچسب: قوانین موضوعه
لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

به طوری که قبلا نیز اشاره گردید ۱ ، علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد…

حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

کارگران برای احقاق حقوق خویش سال های سال مبارزه کرده اند. تولیدکنندگان نیز در قالب بنگاه ها و به بهانه حمایت از تولید، انواع حمایت ها را پشت سر خود احساس می کنند. در برابر این دو گروه شاید مصرف کنندگان هستند که به امان خدا رها شده اند یا حداقل سابقه طرح حمایت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه برای احقاق حقوق دو گروه قبلی را ندارد…