برچسب: قواعد فقهی در پول شویی
بررسی فقهی و حقوقی پول‌شویی
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

بررسی فقهی و حقوقی پول‌شویی

بررسی فقهی و حقوقی پول‌شویی پدیدآور: شهاب هنرجو ناشر: تهران: سخنوران؛ 1395 مشخصات ظاهری: 94 صفحه معرفی مختصر این کتاب دربردارنده شش فصل با عناوین: فصل اول: مقدمه؛ فصل دوم: پول‌شویی، تعاریف و مفاهیم؛ فصل سوم: تاریخچه و انواع پول‌شویی و جرم‌انگاری آن در حقوق؛ فصل چهارم: مستند فقهی پول‌شویی؛ فصل پنجم: قواعد فقهی در…..