برچسب: قواعد آمره
روابط سلسله مراتبی بین قواعد حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

روابط سلسله مراتبی بین قواعد حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل

نویسندگان: همایون مافی، وحید بذار چکیده بر اساس نظریه سلسله مراتب هنجاری، رابطه‌ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین‌الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه‌ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن‌ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهه اخیر مراجع…..

فروش انباری به دیگری
3 اسفند 1395
بدون دیدگاه

فروش انباری به دیگری

فروش انباری به دیگری طبق قانون تملّک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمتهای مشترک آپارتمان نبوده…

شمول داوری نسبت به دعاوی عمومی و میزان نظارت دادگاه
7 دی 1395
بدون دیدگاه

شمول داوری نسبت به دعاوی عمومی و میزان نظارت دادگاه

در سالهای متمادی داور پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به اراده اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است…

حتمیت اصل تناظر و اطلاع از ادله، در حقوق ایران
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

حتمیت اصل تناظر و اطلاع از ادله، در حقوق ایران

حتمیت اصل تناظر و اطلاع از ادله، در حقوق ایران مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس   نویسندگان: سام محمدی؛ مهران قلی پور علمداری چکیده یکی از مهم‌ترین ویژگیهای دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله…..