برچسب: قم
نشست قضایی مورخ 93/11/9 دادگستری کل استان قم

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نشست قضایی مورخ 93/11/9 دادگستری کل استان قم


با توجه به ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386[1]، چنانچه شخصی یک گله گوسفند را دزدیده و آنها را به فروش رساند، مشمول ماده فوق می‌گردد یا خیر؟؟؟