برچسب: قطعنامه تعریف تجاوز
مسؤولیت سازمان ملل متّحد و قطعنامه تعریف تجاوز
۹ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت سازمان ملل متّحد و قطعنامه تعریف تجاوز

مسؤولیت سازمان ملل متّحد و قطعنامه تعریف تجاوز   در نخستین بند قطعنامه تعریف تجاوز با اشاره به مقاصد اساسی سازمان ملل متحد آغاز می‌شود. بند مزبور بدین شرح است: «… با استناد به این واقعیت که یکی از مقاصد اساسی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و اتّخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری…..