برچسب: قضــاوت
جایگـاه قضــاوت در اسلام و شـرایط قاضــی چیسـت؟
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگـاه قضــاوت در اسلام و شـرایط قاضــی چیسـت؟

قضاء ترکیبی است از اعمال ولایت شرعی در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات. هدف اصلی از قضاوت اسلامی، گسترش عدل، احقاق حق و رفع تجاوز است و به تعبیر روایات احیاء و تزکیه ارض است.
قضاوت بالاصاله و ذاتاً حق خداوند است و اصل اوّلی نفوذ حکم و حکومت «الله» است و هیچکس بر دیگری تسلط و حق حکم ندارد مگر به اذن خداوند متعال و نفوذ حکم و حکومت انبیاء و اوصیاء با اذن حق تعالی و از مواهب اوست…