برچسب: قضاوت
سفارش 1
1 خرداد 1396
بدون دیدگاه

سفارش 1

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند دوستان باسابقه می‌دانند و دوستانی که تازه قدم در این راه گذاشتن بدانند یکی از ملاک‌هایی که قاضی با آن سنجیده می‌شود سفارش پذیر بودن یا نبودن است. دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد و مطالب مختلفی که نیاز به بحث…..

ازدواج نمی کنم!
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

ازدواج نمی کنم!

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند شکایتی از طرف پدر خانواده واصل شد مبنی بر اینکه پسری با ورود به منزل ما در شب قصد ارتباط گرفتن با دخترم را داشته است . پرونده تشکیل شد و وقتی از دختر خانواده تحقیق شد اظهار داشت ما مدتها است…..

ترس از چه چیز
19 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

ترس از چه چیز

مطمئنم قضات آنقدر که در خلوت خود به حق الله و حق الناس هایی که از زیر دستشان در رفته است فکر می کنند از چیز دیگری نمی ترسند . وجهه و سابقه مذهبی قوی قضات نیز به این امر دامن می زند ‌…

شأن قضایی
18 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

شأن قضایی

دقیقا روزهای اول قضاوتم بود . وقتی به اتاق همکاران با سابقه می رفتم می‌دیدم جلوی پای من بلند می شوند . اگر پشت میزشان بودند از پشت میز قضاوت پیاده می شدند و در کنار من می نشستند …

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 5 )
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 5 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است …

پرداخت بی‌قید و شرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
16 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

پرداخت بی‌قید و شرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه

یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت‌نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت‌نامه و ذی‌نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی‌نفع، موظف به پرداخت بی قید و شرط ضمانت‌نامه است …

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 4 )
16 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 4 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است …

آیا کسی که مجتهد نیست، می‌تواند قضاوت کند؟
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

آیا کسی که مجتهد نیست، می‌تواند قضاوت کند؟

با توجه به این‌که قضاوت و حکم بر دیگران نوعی تسلط بر آنان است اصل اولیه عدم تسلط و نفوذ حکم هر فردی -حتی انبیا و اوصیا و فقها و عالمان دینی- غیر از پروردگار متعال بر دیگران است …