برچسب: قضاوت زنان
داوری زن در اسلام
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

داوری زن در اسلام

یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود…

قضـاوت زنـان
۲۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قضـاوت زنـان

نقش و جایگاه زنان در مناصب قضایی بررسی شد قضـاوت زنـان    قاضی بودن همچنان برای زنان محال است نه‌ این‌که قاضی زن نداشته باشیم، اتفاقاً زنان این روزها نقشهای کلیدی در دستگاه قضا بر عهده دارند اما همین زنان حق صدور رأی ندارند. زنان بعد از انقلاب اسلامی و تغییر قوانین دیگر نتوانستند به‌عنوان…..

جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران

در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما درباره شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده‌اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است…