برچسب: قصور پزشک
تشکیل سالانه 12 هزارپرونده خطای پزشکی

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تشکیل سالانه 12 هزارپرونده خطای پزشکی


قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: سالانه 800 میلیون خدمات پزشکی به مردم ارایه می‌شود این درحالی است که بین 12 تا 13 هزار پرونده در خصوص خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می‌شود.
وی افزود:
در 800 میلیون خدمت ما حتی یک مورد بستری را یک خدمت می‌دانیم که براساس آمارها، فقط یک دهم درصد این خدمات منجر به تشکیل پرونده خطا و تخلف پزشکی می‌شود.
وی ادامه داد…