برچسب: قرض گیرنده
شهادت دروغ دو سال حبس دارد
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

شهادت دروغ دو سال حبس دارد

شهادت دروغ دو سال حبس دارد   پرسش: اگر کارفرمایی به کارگرش دستمزد ندهد و بعد از شکایت کارگر و اثبات کارگر، کارفرما محکوم به پرداخت شود آیا کارفرما میتواند با استفاده از شهادت دروغ تعدادی از پرسنل ادعای کند که دستمزد را به صورت دستی پرداخت کرده و هیچ مدرک کتبی از جمله رسید…..