برچسب: قراهم کردن مقدمات دلفی
نکاتی درباره پایان‌نامه
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

نکاتی درباره پایان‌نامه

نکاتی درباره پایان‌نامه (قسمت 5)    روش دلفی یکی از روشهای پژوهش در حوزه علوم اجتماعی، روش دلفی است که در کتابهای مختلف به نامهای فن دلفی، مطالعه دلفی و رویکرد دلفی نیز شناخته می‌شود. از این روش برای پاسخگویی به سؤالاتی استفاده می‌شود که از شیوه‌های کمی و یا مطالعات تجربی و تحلیلی امکان…..