برچسب: قرار رد دعوا
نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

سوگند بتی درجایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید…