برچسب: قرارداد های رسمی
مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟

مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟ همیشه محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به‌حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکوم‌علیه (حکم علیه او است)، طبق شرع…..