برچسب: قرارداد قرضه عمومی
قراردادهای اداری
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

قراردادهای اداری

قراردادهای اداری     قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به وجود آمده‌اند. تعریف قراردادهای اداری:…..