برچسب: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
انواع قراردادهای نفتی
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

انواع قراردادهای نفتی

انواع قراردادهای نفتی با توجه به اینکه امروزه عملاً نظامهای امتیازی جای خود را به نظامهای قراردادی داده‌اند و این نظامها در قالبهای گوناگون عمل می‌کنند به معرفی برخی از قالبهای نظامهای قراردادی اشاره می‌شود. 1- قراردادهای مشارکتی این نوع قراردادها به دودسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: 1-1. موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید این نمونه…..