برچسب: قرآن
دادگاه حافظ قانون اساسی – شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دادگاه حافظ قانون اساسی – شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بدون شک در هر کشوری قانون اساسی که در واقع میثاق بین ملت و دولت و بیانگر قواعد حاکم بر اساس حکومت بالایی برخوردار است و در بیشتر حکومت ها آزاد بخاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولتها به پیمانی که رابطه بین آنها و ملت است برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم به اصول و مقررات احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم تجاوز به اصول مقررات آنها می باشند…

قضاوت در قرآن

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قضاوت در قرآن
اشاره:
قضاوت و داوری برای حلّ اختلافات و رفع منازعات از قدیمی‌ترین ایّام در میان بشر وجود داشته است، حتی در جوامع بدوی نوعی داوری برای حلّ اختلافات از سوی رئیس قبیله یا نزدیکان او یا شخص معیّنی که برای این کار منصوب می‌شده وجود داشته است، در حقیقت نمی‌توان تاریخچه‌ای برای مسأله‌ی قضا به دست داد، جز این که بگوییم عمر آن همان عمر جوامع انسانی است!
!!