برچسب: قبول
اعتبار تراضی در خصوص تسری اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

اعتبار تراضی در خصوص تسری اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب

اعتبار تراضی در خصوص تسری اثر قبول به گذشته و تاریخ ایجاب     نویسندگان: احمدی-عباس چکیده می‌دانیم عقد ساخته تراضی است و نیروی الزام‌آور خود را برمبنای اصل آزادی قراردادی، از آن می‌گیرد. قانون‌گذار برای طرفین قرارداد و توافق، آزادی زیادی قائل گردیده و میدانی آزاد برای توافق و تراضی اشخاص به وجود آورده،…..

مروری بر نحوه تشکیل کانون وکلا در ایران
5 مرداد 1395
بدون دیدگاه

مروری بر نحوه تشکیل کانون وکلا در ایران

نهاد وکالت و حرفه وکالت دادگستری در ایران، روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سرگذارده است و علی رغم تمامی مخاطراتی که در بستر زمان متوجه آن گردیده است، همچنان بصورت کجدار و مریز به حیات پرماجرا و بی ثبات خویش ادامه می دهد. 
نهاد وکالت و حرفه وکالت دادگستری در ایران، روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سرگذارده است و علی رغم تمامی مخاطراتی که در بستر زمان متوجه آن گردیده است، همچنان بصورت کجدار و مریز به حیات پرماجرا و بی ثبات خویش ادامه 
می دهد…