برچسب: قانون مدني
بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی

بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی در تمام مواردی که در قرآن کریم از قرض سخن به میان آمده قرض و مشتقات آن به خداوند نسبت داده‌شده است یعنی به خدا وام‌دهید تا چندین برابرش را دریافت کنید قرض دادن یک کار انسانی است و جنبه اخلاقی هم دارد اما همان‌طور که از اسمش پیداست…..

امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده 1085قانون مدنی از تمکین خودداری می‌کند موجب مسؤولیت کیفری زوج است.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده 1085قانون مدنی از تمکین خودداری می‌کند موجب مسؤولیت کیفری زوج است.

نظریه شماره 1457/92/7                  تاریخ 5/8/92 سوال: آیا تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رای وحدت رویه شماره 633-14/2/1387 را نسخ ضمنی نموده یا خیر. نظر مشورتی: مطابق وحدت رویه شماره 633مورخ 1378هیأت عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده 1085قانون مدنی از…..

امور مالیاتی 3-1- معافیت از پرداخت مالیات صادرات غیر نفتی، معادل 3%
23 مرداد 1393
بدون دیدگاه

امور مالیاتی 3-1- معافیت از پرداخت مالیات صادرات غیر نفتی، معادل 3%

تاریخ: 22 آبان 1391 کلاسه پرونده: 85/86 شماره دادنامه: 585 موضوع رأی: ابطال بند الف ماده 4 تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 1385/6/21وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی شاکی: ثمین عباسی به وکالت از آقای عبداله وطن دوست بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی مدعی است مطابق…..