برچسب: قانون مجازات اسلامی
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 59)
26 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 59)

  دکتر حجت‌الله فتحی ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف. زنا با محارم نسبی ب. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت. زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است……

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 58)
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 58)

  دکتر حجت‌الله فتحی ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. پیشینه قانون‌گذاری مفاد این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370وجود نداشت و از مباحث جدید این قانون می‌باشد. تببین…..

چگونه سوء پیشینه را پاک کنیم
23 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

چگونه سوء پیشینه را پاک کنیم

درلغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است (عدم سوء پیشینه). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است گویند…

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 56)
23 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 56)

ماده 222- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود…

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 55)
20 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 55)

تبصره2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد…

صاحبان پلاک‌های مسروقه آگاه باشند
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

صاحبان پلاک‌های مسروقه آگاه باشند

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است…

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 48)
11 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 48)

ه نظر می‌رسد مقصود از منابع معتبر، ادله اصلی استباط احکام شرع یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل است و رجوع به این منابع برای استخراج احکام شرع مختص مجتهد است و قضاتی که مجتهد باشند، باید با این منابع حکم شرع را استخراج کنند…