برچسب: قانون مبارزه با مواد مخدر
طرح جایگزین مجازات اعدام و استمهال قوه قضاییه
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

طرح جایگزین مجازات اعدام و استمهال قوه قضاییه

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید قوه‌قضائیه درخواست مهلت کرده تا نظر خود را در خصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر ارائه کند…

نوجوانی بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی در صورت ارتکاب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‏مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد
۱۹ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

نوجوانی بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی در صورت ارتکاب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‏مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد

شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ چنانچه نوجوانی که بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد ‏مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می‌شود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؟ نظریه شماره۲۰۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲‏   نظریه اداره…..