برچسب: قانون فرانسه
قانون اساسی فرانسه (قسمت دهم)
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه (قسمت دهم)

قانون اساسی فرانسه (قسمت دهم) دنیای حقوق؛ در شماره گذشته از اصل شصت‌ونه تا هشتاد را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول هشتادویک تا هشتادوهفت می‌پردازیم اصل‏81 دولتهای‏ عضو اتحادیه‏ در انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 6 شرکت‏ می‌نمایند. رییس‏ جمهور به‌عنوان‏ رییس‏ اتحادیه‏، در هر یک‏ از کشورهای‏ عضو دارای‏…..

قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم)
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم)

قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم) دنیای حقوق؛ در شماره گذشته از اصل شصت‌ و یک تا شصت و هشت قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول شصت و نه تا هشتاد می‌پردازیم. اصل‏69 در صورت‏ تقاضای‏ دولت‏، «شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی» در مورد لوایح‏ قانونی‏ و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها…..