برچسب: قانون دیوان عدالت اداری
رای شماره 22 مورخ 19/02/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رای شماره 22 مورخ 19/02/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محاسبه ما به التفاوت اقساط خارج از مهلت پرداخت شده یا اساساً پرداخت نشده ناشی از انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی مغایر قوانین نمی باشد     کلاسه پرونده: هـ ع/94/997 موضوع: ابطال بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1396هیأت…..

ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 17/10/1393 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورت‌جلسه شماره 03/10/1393- 5475/93/56 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392…