برچسب: قانون تملک آپارتمانها
قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند
24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند

قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۷۶ موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به پای این رشد و ترقی ، توسعه نیافته و تقریبا در شکل سنتی خود باقیمانده است…

فروش انباری به دیگری
3 اسفند 1395
بدون دیدگاه

فروش انباری به دیگری

فروش انباری به دیگری طبق قانون تملّک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمتهای مشترک آپارتمان نبوده…

ایجاد مجمع عمومی تا انتخاب مدیر ساختمان
15 دی 1395
بدون دیدگاه

ایجاد مجمع عمومی تا انتخاب مدیر ساختمان

ایجاد مجمع عمومی تا انتخاب مدیر ساختمان   در برخی آپارتمانها ساکنان نسبت به برگزاری مجمع عمومی بی‌اعتنا هستند و گاهی به همین دلیل آپارتمان بدون مدیر رسمی می‌ماند. راهکار قانونی برای خروج از بن‌بست در این شرایط دعوت از مالکان و در صورت عدم حضور، دو بار به تأخیر انداختن جلسات بافاصله 15 روز…..