برچسب: قانون آیین دادرسی کیفری
آیین‌نامه شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

آیین‌نامه شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان

آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است…

حق اعلام سکوت
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

حق اعلام سکوت

حق اعلام سکوت   در قوانین بسیاری از کشورها حقی برای متهمان در نظر گرفته شده که به حق اعلام سکوت معروف است و از آنجا که این حق یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهمان محسوب می شود، شایسته است قانونگذار کشورمان نیز در اصلاحات بعدی صراحتاً به این حق اشاره کند.   طبق…..

گذشت متضرر از جرم و آثار آن
20 فروردین 1396
بدون دیدگاه

گذشت متضرر از جرم و آثار آن

اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است…

در مرحله دادرسی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل نمی شود
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

در مرحله دادرسی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل نمی شود

در بحث شخصیت متهم، هر متهم شخصیت ویژه‌ای دارد و لازمه شناسایی آن، تشکیل پرونده شخصیتی برای او است. پرونده شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، حسن سابقه، وضع جسمانی، شرایط اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان و اظهارات متخصصان علوم پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری و پژوهش های اجتماعی، به‌ویژه متخصصان جرم‌شناسی درباره متهم است …

تغییر نحوه دعوی در دادرس مدنی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)
10 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تغییر نحوه دعوی در دادرس مدنی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)

ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسه دادرسی نحوه دعوای طرح‌شده خود را تغییر دهد. حقوق‌دانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوه دعوی و آیین آن چنان‌چه باید نپرداخته‌اند …

تأثیر گذشت شاکی خصوصی در سرنوشت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تأثیر گذشت شاکی خصوصی در سرنوشت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بسیاری از ما بر این باور هستیم که بخشیدن و گذشت عملی است که باید انجام دهیم و اگر نمی‌توانیم ببخشاییم از آن روست که به‌اندازه کافی تلاش نمی‌کنیم، اما مانع اصلی گذشت این است که هنوز جراحات ناشی از رنجش را التیام نداده‌ایم …

بررسی نوآوریهای قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
30 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی نوآوریهای قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید با افزایش قرارهای تأمین کیفری جانشین بازداشت موقت روبه‌رو شدیم به‌طوری‌که نسبت به قانون سابق پنج نوع قرار تأمین در این خصوص افزایش‌یافته است …