برچسب: قاعده لاضرر
ماهیت دیه؛ و مباحث مربوط به آن
23 فروردین 1396
بدون دیدگاه

ماهیت دیه؛ و مباحث مربوط به آن

‏شریعت مقدس اسلام، توجه خاصی به حفظ حقوق انسان دارد و مثبت این ادعا قاعده مشهور لاضرر است: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»‏…

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری
23 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است…

قاعده لاضرر
23 فروردین 1396
بدون دیدگاه

قاعده لاضرر

یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد. قاعده »لاضرر« مى‏باشد. در خصوص این قاعده فقهاى امامیه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه‏هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده‏اند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازه‏اى است که در بیش‏تر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى‏گیرد…

قاعده لاضرر
22 فروردین 1396
بدون دیدگاه

قاعده لاضرر

یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد. قاعده »لاضرر« مى‏باشد. در خصوص این قاعده فقهاى امامیه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه‏هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده‏اند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازه‏اى است که در بیش‏تر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى‏گیرد…

بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران
24 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران

مسؤولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشأ این مسؤولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین به وجود آمده است.

آیا  خسارت معنوی قابل مطالبه است؟
20 بهمن 1395
بدون دیدگاه

آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوی مفاد آرای صادره توسط محاکم قضایی حکایت از این دارد خسارت معنوی را قابل مطالبه ندانسته و در مقابل بعضی از نظرات اساتید در دکترین قائل بر قابل مطالبه بودن خسارت معنوی هستند …

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن

حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن…..

بررسی سوء‌استفاده از حق در فقه اسلامی
19 آبان 1395
بدون دیدگاه

بررسی سوء‌استفاده از حق در فقه اسلامی

بررسی سوء‌استفاده از حق در فقه اسلامی فاطمه افشاری دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در حقوق اسلام، عنوان مشخص سوء‌استفاده از حق به‌کاربرده نشده است امّا بر طبق قاعده لا ضرر، صاحب حق در چگونگی اجرای آن به‌طور مطلق آزاد نیست. قاعده لا ضرر، محدوده وسیع‌تری از مسأله سوء‌استفاده از حق دارد امّا…..

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری

ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست؛ به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد …