برچسب: قاعده آمره در حقوق داخلی
کلیاتی پیرامون قاعده آمره در حقوق بین‌الملل
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

کلیاتی پیرامون قاعده آمره در حقوق بین‌الملل

کلیاتی پیرامون قاعده آمره در حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق و روابط بین‌الملل، قواعدی است که تخطی از آنها حتی با تراضی دولتها میسر نیست و این قواعد که بر اراده دولتها برتری یافتند « قواعد آمره» نام گرفتند در متن پیش رو  که برگرفته  از مقاله  آقای عزیز اله معیری است به بررسی این…..