برچسب: قاضی
تمثیل نابجا
30 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تمثیل نابجا

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند اوایل که به خدمت قضایی درآمدیم داستانی نقل مجالس خانوادگی ما بود که هر دفعه و به بهانه‌های مختلف در جلسه‌ای که من حضور داشتم آن را تعریف میکردند و باعث شرمساری ما می‌شدند. دو نفر سر موضوعی با همدیگر به مخاصمه…..

شأن قضایی
18 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

شأن قضایی

دقیقا روزهای اول قضاوتم بود . وقتی به اتاق همکاران با سابقه می رفتم می‌دیدم جلوی پای من بلند می شوند . اگر پشت میزشان بودند از پشت میز قضاوت پیاده می شدند و در کنار من می نشستند …

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 43)
2 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 43)

هرگاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به مطلق قتل کرده و به نوع قتل گواهی ندهد و شاهد دیگر شهادت دهد که متهم به قتل عمد اقرار کرده است، اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف به بیان نوع قتل می‌شود. اگر متهم قتل را انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود…

زندانی با تقلید صدای قاضی از زندان فرار کرد
2 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

زندانی با تقلید صدای قاضی از زندان فرار کرد

زندانی فراری که با تقلید صدای قاضی پرونده‌اش و تماس با کارکنان دفتر دادگاه «سینسیناتی» امریکا با وثیقه ناچیز آزاد شده بود، پس از لو رفتن ترفند حیله گرانه‌اش تحت تعقیب قرار گرفت…

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد…

نگاهی به مقوله کودک آزاری از سوی والدین
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نگاهی به مقوله کودک آزاری از سوی والدین

بعضی از اسناد بین المللی نیز به شکلی خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظیم شده که از آن جمله کنوانسیون های حقوق کودک مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان است …

تازه ترین جزئیات پرونده قتل ستایش کوچولو به روایت قاضی پرونده
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

تازه ترین جزئیات پرونده قتل ستایش کوچولو به روایت قاضی پرونده

قاضی پرونده ستایش قریشی با بیان ابعاد جدیدی از پرونده «قتل ستایش قریشی»، نقش فضای مجازی در این پرونده، بزرگترین دلیل شوهرکُشی در ایران، نقشه مرموز و پیچیده زن جوان برای کشتن «رقیب عشقی» خود و … را نیز تشریح کرد…