برچسب: قاضی
تمثیل نابجا
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تمثیل نابجا

سید روح الله مصطفی نژاد موسوی – رئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند اوایل که به خدمت قضایی درآمدیم داستانی نقل مجالس خانوادگی ما بود که هر دفعه و به بهانه‌های مختلف در جلسه‌ای که من حضور داشتم آن را تعریف میکردند و باعث شرمساری ما می‌شدند. دو نفر سر موضوعی با همدیگر به مخاصمه…..

شأن قضایی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شأن قضایی

دقیقا روزهای اول قضاوتم بود . وقتی به اتاق همکاران با سابقه می رفتم می‌دیدم جلوی پای من بلند می شوند . اگر پشت میزشان بودند از پشت میز قضاوت پیاده می شدند و در کنار من می نشستند …

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 43)
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 43)

هرگاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به مطلق قتل کرده و به نوع قتل گواهی ندهد و شاهد دیگر شهادت دهد که متهم به قتل عمد اقرار کرده است، اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف به بیان نوع قتل می‌شود. اگر متهم قتل را انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود…

زندانی با تقلید صدای قاضی از زندان فرار کرد
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

زندانی با تقلید صدای قاضی از زندان فرار کرد

زندانی فراری که با تقلید صدای قاضی پرونده‌اش و تماس با کارکنان دفتر دادگاه «سینسیناتی» امریکا با وثیقه ناچیز آزاد شده بود، پس از لو رفتن ترفند حیله گرانه‌اش تحت تعقیب قرار گرفت…

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد…

نگاهی به مقوله کودک آزاری از سوی والدین
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نگاهی به مقوله کودک آزاری از سوی والدین

بعضی از اسناد بین المللی نیز به شکلی خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظیم شده که از آن جمله کنوانسیون های حقوق کودک مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان است …

تازه ترین جزئیات پرونده قتل ستایش کوچولو به روایت قاضی پرونده
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تازه ترین جزئیات پرونده قتل ستایش کوچولو به روایت قاضی پرونده

قاضی پرونده ستایش قریشی با بیان ابعاد جدیدی از پرونده «قتل ستایش قریشی»، نقش فضای مجازی در این پرونده، بزرگترین دلیل شوهرکُشی در ایران، نقشه مرموز و پیچیده زن جوان برای کشتن «رقیب عشقی» خود و … را نیز تشریح کرد…