برچسب: فوسیس
اسطوره‌شناسی و حکمرانی در یونان باستان «درآمدی بر معرفت‌شناسی تاریخی امر عمومی»
18 آبان 1395
بدون دیدگاه

اسطوره‌شناسی و حکمرانی در یونان باستان «درآمدی بر معرفت‌شناسی تاریخی امر عمومی»

اسطوره‌شناسی و حکمرانی در یونان باستان «درآمدی بر معرفت‌شناسی تاریخی امر عمومی»   نویسندگان: محمدحسین زارعی؛ کاوه پولادی چکیده نوشتار پیش رو درصدد است تا با رویکردی تاریخی به تبیین فهم متفاوت نسبتهای مفهومی حاکم بر امر عمومی در اعصار مختلف همت گمارد. بدین آیین، با انتخاب دوره یونان باستان به‌مثابه آغازگاه سنت اندیشه غربی…..