برچسب: فنی و مهندسی
ثبت 300 هزار پایان‌نامه  در سامانه ملی ثبت پژوهشگاهعلوم و فناوری اطلاعات
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

ثبت 300 هزار پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت پژوهشگاهعلوم و فناوری اطلاعات

ثبت 300 هزار پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت پژوهشگاهعلوم و فناوری اطلاعات در سال جاری 300 هزارمین پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به ثبت رسید که بیشترین تعداد ثبتها مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و بعدازآن دانشگاه تربیت مدرس است. از آغاز ثبت پایان‌نامه در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌ها…..