برچسب: فلات قاره
مسؤولیت حقوقی دولت در صیانت از ذخایر منابع مشترک نفت و گاز
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت حقوقی دولت در صیانت از ذخایر منابع مشترک نفت و گاز

مسؤولیت حقوقی دولت در صیانت از ذخایر منابع مشترک نفت و گاز   آنچه از مجموعه اظهار‌نظرهای کمیسیون حقوق بین‌الملل بر‌می‌آید آن است که موضوع قاعده‌مند نمودن بهره‌برداری از میدانها مشترک نفتی با استنباط از قواعد عرفی بین‌المللی امری ممکن و بلکه در صورت نیاز منطقه‌ای ضروری است، اما مخالفت عمده کشورها مانع ادامه این…..