برچسب: فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه
حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم‌کارت بر روی گوشی مسروقه
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم‌کارت بر روی گوشی مسروقه

حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم‌کارت بر روی گوشی مسروقه بنا بر حکم شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف فعال شدن سیم‌کارت بر روی کوشی تلفن مسروقه به معنای سارق بودن صاحب سیم‌کارت نیست. در حکم بدوی شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران آمده است: در خصوص اتهام آقای «ع.د» فرزند «ع» دایر بر…..