برچسب: فعالیت حزب و گروه های سیاسی
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/11/1394 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد…