برچسب: فطرت
نیرنگهای گام‌به‌گام شیطان
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نیرنگهای گام‌به‌گام شیطان

کیدها و نیرنگهای نفس و شیطان در دل انسان از روی میزان و حساب است. به کسی که اهل تقوا و خوف از خداست، تکلیف زنا و قتل نفس نمی‌کند …

اخلاق منهای دین!

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اخلاق منهای دین!


آیا اخلاق منهای دین می‌تواند وجود داشته باشد؟
آنچه مورد تضارب آرای دانشمندان است، رابطه اخلاق با دین است. در این زمینه به مطالب زیر توجه کنید. 
مسأله رابطه دین و اخلاق از پر سابقه‌ترین مباحث اندیشه دینی و اخلاقی است. فیلسوفان دین و اندیشمندان علم اخلاق درزمینه رابطه دین و اخلاق، اصالت دین یا اخلاق، ضمانت اجرایی اخلاق به‌وسیله دین، سرچشمگی دین از اخلاق یا اخلاق از دین و سایر وابستگیها و نیازمندیهای دین و اخلاق سخن بسیار گفته‌اند…