برچسب: فضاي فيزيکي
تعیین استاندارد فضای فیزیکی برای مراکز دانشگاه علمی کاربردی
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

تعیین استاندارد فضای فیزیکی برای مراکز دانشگاه علمی کاربردی

محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی: تعیین استاندارد فضای فیزیکی برای مراکز دانشگاه علمی کاربردی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین استانداردهای مربوط به اختصاص فضای فیزیکی مراکز دانشگاه به دانشجویان هستیم. وی گفت: با تدوین این آیین‌نامه حداقلهای مربوط به استانداردهای فضای فیزیکی برای مراکز مشخص می‌شود…..