برچسب: فرهنگ و ارشاد
تأکید مقام معظم رهبری بر مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیبهای اجتماعی
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

تأکید مقام معظم رهبری بر مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیبهای اجتماعی

رئیس‌جمهور خبر داد تأکید مقام معظم رهبری بر مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیبهای اجتماعی   مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیبهای اجتماعی تصریح کردند: برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی حتی آنهایی که به دین و اسلام اعتقادی ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با…..