برچسب: فرهنگ مدل عهد بوق
ماشینها و فرهنگها
18 آبان 1395
بدون دیدگاه

ماشینها و فرهنگها

ماشینها و فرهنگها محمدرضا خسروی   در طول خیابان بلندی که تویوتای نوک‌مدادی صفرکیلومتر دوبله پارک کرده بود بیش از دو سه ماشین دیگر پارک نشده بود یعنی که پس‌وپیش ماشین در همان سمت توقف راننده یکسره خالی بود اما این آقای راننده با بی‌اعتنایی هرچه‌تمام‌تر به حقوق آیندگان و روندگان عرض خیابان را گرفته…..