برچسب: فرعیت صلح
استقلال یا عدم استقلال عقد صلح در فقه و حقوق ایران
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

استقلال یا عدم استقلال عقد صلح در فقه و حقوق ایران

استقلال یا عدم استقلال عقد صلح در فقه و حقوق ایران     نویسندگان: محمدصادقی، راضیه شایق نیک‌نفس چکیده یکی از مباحثی که بین فقها و حقوقدانان وجود دارد این است که با توجه به اینکه صلح از عقود محسوب می‌شود آیا عقدی مستقل است یا فرع عقود دیگر است؟ یعنی فی‌نفسه عقد خاصی نیست…..