برچسب: فرزند خوانده
حقوق
 فرزند خوانده

۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق
 فرزند خوانده


پرسش: زن‌وشوهری، طفلی را به فرزندی قبول می‌کنند و برای او شناسنامه تهیه می-نمایند، در این صورت آیا طفل آنها حساب‌شده و حق‌وحقوقی قانونی به او تعلق می‌گیرد؟
؟؟

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را به عنوان فرزند خوانده در اختیار فرد دیگری قرار دهند دارای وصف مجرمانه است.و فرزند خواندگی مطابق قوانین خاص قابل تحقق است
۱۷ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را به عنوان فرزند خوانده در اختیار فرد دیگری قرار دهند دارای وصف مجرمانه است.و فرزند خواندگی مطابق قوانین خاص قابل تحقق است

شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳                  نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳ سؤال اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟…..