برچسب: فرزندان
ارث زن چگونه تقسیم می‌شود مابین 1 پسر 2 دختر و همسرش؟
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

ارث زن چگونه تقسیم می‌شود مابین 1 پسر 2 دختر و همسرش؟

ارث زن چگونه تقسیم می‌شود مابین 1 پسر 2 دختر و همسرش؟ اگر زنی فوت کند و ورثه او همسر، یک پسر و دو دختر باشند، در ابتدا یک‌چهارم اموال او به شوهرش داده می‌شود و مابقی اموال چهار قسمت می‌گردد؛ دو سهم به پسر و به هرکدام از دخترها یک سهم داده می‌شود. در…..