برچسب: فرد مظنون
مسمومیت شدید خانواده پزشک جنجالی تبریزی با غذای نذری
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسمومیت شدید خانواده پزشک جنجالی تبریزی با غذای نذری

اتفاقی مشکوک در تبریز مسمومیت شدید خانواده پزشک جنجالی تبریزی با غذای نذری جان باختن دو نفر مسمومیت غذایی مشکوک که در تبریز اتفاق افتاد تاکنون موجب جان باختن دو نفر از اعضای خانواده پزشک جوان و جنجالی این شهر شده است. هفته گذشته فردی در مرکز درمانی تیموری تبریز به پزشک جوان تبریزی به…..