برچسب: فراخوان
چشمش را کور نکنیم (۲)
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
حواسمان باشد

چشمش را کور نکنیم (۲)

قبلا در يادداشتي با همين عنوان از لزوم پاسداشت پارسي گفتيم و اکنون نيز بهانه اي دست داد تا در همين باب گفت و گويي داشته باشيم: حفظ حرمت حريم هر حرمي _ بگذريم از اين که اين جمله چهار واژه اي فقط يک حرف پارسي دارد_ مي‌طلبد که بيگانه را به درون آن راه ندهيم مگر آنکه آن را خودي سازيم در مورد هر زبان و لغتي هم حکم همين است؛

پرسش و پاسخ درباره فراخوان 
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۳۹۵

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
3 دیدگاه

پرسش و پاسخ درباره فراخوان 
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۳۹۵
مرکز آمار و فناوری اطلاعات، به پرسشهایی در مورد فراخوان تأسیس دفاتر الکترونیک قضایی پاسخ داده است.
این پرسش و پاسخها در درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی سایت
 www.adliran.ir انتشاریافته است و در آن به متداول‌ترین سؤالات درباره فراخوان تأسیس دفاتر الکترونیک قضایی ۱۳۹۵ پاسخ‌داده‌شده است…