برچسب: غیرمنقول
نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقدی بر (قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی)

قانون مالیات تعاون برای بازسازی که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برخی از دارائی های فردی رامشمول مالیاتی استثنائی کرده است. حاصل این مالیات باید صرف سرمایه گذاری زیر بنائی به منظور بازسازی اقتصاد کشور شود. مدت اعتبار این قانون سه سال است ومالیات پیش بینی شده تنها یک بار وصول می شود…

حقوق مدنی پیشرفته (جلد اول)
۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق مدنی پیشرفته (جلد اول)

این کتاب دربردارنده هشت فصل می‌باشد. فصل اول کتاب نقش اسناد در بیع اموال غیرمنقول را توضیح می‌دهد. فصل دوم در ارتباط با اسناد و جایگاه آن در قوانین موضوعه و رویه قضایی می‌باشد. فصل سوم کتاب به بررسی و تبیین ماهیت حقوقی تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول می‌پردازد…

بایدها و نبایدهای تعیین 
مال غیرمنقول به‌عنوان مهر همسر

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بایدها و نبایدهای تعیین 
مال غیرمنقول به‌عنوان مهر همسر


مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه با طرح این موضوع که مال غیرمنقول قبل از عقد نکاح باید به زوجه واگذار شود، بیان کرد: اگر این مال به نام زوجه نشود دفاتر ازدواج، عقد نکاح را ثبت نمی‌کنند.
«علی تقی زاده» ضمن تشریح نکات مهم مال غیرمنقول موضوع مهر گفت: «مَهر» توافق مالی ضمن نکاح است و کم و کیف آن باید موردتوافق زوجین باشد، فرق ندارد که چه مالی موضوع «مَهریه» قرار گیرد بلکه هر مالی که ارزش اقتصادی داشته باشد، می‌تواند موردتوافق زوجین به‌عنوان مهر باشد…