برچسب: عوامل زیستی و روانی
تکرار جرم و تأثیر آن بر جامعه
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تکرار جرم و تأثیر آن بر جامعه

مفهوم تکرار که معادل انگلیسی آن(Recidivism) و معادل عربی آن (عود) است به معنی سقوط مجدد است. دراین معنی تکرار جرم عبارت از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است، بعدازاینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم، مجازات و به فرض اصلاح‌شده است. چنین پدیده‌ای همان‌گونه که مالتز به آن اشاره می‌کند بیانگر سلسله‌ای از ناتوانیها و کاستیهاست…